bih logo

×

Upozorenje

Neuspješno učitavanje XML datoteke

Doboj jug

Općina Doboj jug spada među novoformirane općine nastale uslijed ratnih djejstava. Općina po veličini nije velika, zauzima površinu od 10 km2, ali je njena prednost u odnosu na druge općine dobra saobraćajna povezanost. Ona se nalazi na prometnim putnim komunikacijama Zenica-Doboj jug-Doboj, odnosno Zenica-Doboj jug-Usora-Tešanj-Teslić.

Od glavnog grada Ze-do kantona općina Doboj jug je udaljena 80 km, a od Sarajeva 160 km.

Naseljenost prostora kojeg zahvata općina Doboj jug seže u prahistorijsko doba, što potvrduje jedno od najznačajnijih arheoloških lokaliteta, uzvišenje Vila. Na tom lokalitetu pronađeno je rimsko groblje, nadgrobna ploča od kamena krečnjaka, sa natpisom koji nam otkriva i prva poznata imena stanovnika tog kraja, komadi novca (veliki bronzani Aleksandra Severa, Mali bronzani carici Magnić Urbiće i Cripsa).

Doboj jug leži u trokutu izmedu rijeka Bosne i Usore. Obale ovih rijeka su pogodne za razvoj ribolova. Na ovom području se organizuju raznovrsna takmičenja ribolovaca jer je međurječje izuzetno pogodno za sportski ribolov.

Na području općine Doboj jug poznato je lovno područje Dubrave. U lovnoj sezoni ovo područje je bogato fazanima, zečevima i lisicama.

 

Doboj jug - Video

Doboj jug - Vrijeme

Doboj jug

Doboj jug - Mapa