bih logo

×

Upozorenje

Neuspješno učitavanje XML datoteke

Tešanjska tvrđava Gradina

Gornja čaršija se razvila oko Gradine, bolje reći u podnožju ove utvrde i veoma rano postala je središte privrednog i kulturnog života Tešnja. Čaršija se razvila uporedo sa razvojem trgovine i zanatstva u Tešnju. Snažan razvoj imala je u 17. i 18. vijeku, kada je u njoj djelovalo oko 40 trgovina i zanata.

 
Kada posjetite Tešanj, prvo što ćete vidjeti je zasigurno Gradina – kamena utvrda koja svojim položajem i izgledom suvereno dominira okolicom. Prostorno i po površini (6.296 m2) Gradina spada medu najznačajnija utvrđenja u Bosni i Hercegovini. Utvrda na ovom mjestu postojala je, kako su pokazala arheološka iskopavanja, još u prahistorijskom periodu. Gradnja je započela još u vrijeme Ilira, a dograđivali su je Rimljani, a potom Slaveni za potrebe svoje odbrane.

Za vrijeme turske vladavine tvrđava je imala stalnu vojnu posadu. Kada se u XVII. stoljeću intenzivno počinje razvijati tešanjska čaršija, sazidana je i Sahat kula, visine 18,5 metara. Sat je ranije pokazivao vrijeme “alaturka”, a današnji sat, koji pokazuje srednjoevropsko vrijeme, donesen je iz Beča 1890. godine i još uvijek dobro radi. Poklon je Fehim-bega Smailbegovića, kao što se može vidjeti na natpisu na poleđini sata.

Tešanj - Video

Tešanj - Vrijeme

Tešanj

Tešanj - Mapa