Print this page

Etno soba

Adresa: Pousorska bb, Jelah Tešanj
Kontakt Osoba: Sadiković Ljubica
Tel: +387 32 663 322


U sklopu Kulturno-umjetničkog društva "Izudin Mulabečirović Izo" iz Jelaha, djeluje Etno sekcija, koja je u proteklom periodu uradila puno na prikupljanju predmeta, nošnji, rukotvorina, starog posuđa i alata od kojih su neki stari i preko 250 godina.

Takođe, Etno sekcija dosta radi i na očuvanju tradicije i običaja naroda ovog kraja.
Zahvaljujući članovima ove sekcije, ali i ljudima koji su svoje predmete ustupili društvu, svakim danom se proširuje kolekcija.